2 diciembre, 2015

La clau: el disseny

Por Faqtoria Muntaner
Infografia

L’èxit de les marques de les empreses està molt relacionat amb la qualitat del procés de disseny que s’ha seguit

El disseny neix com una disciplina al servei de l’empresa i de l’usuari final i de fet, tant en el disseny industrial com en el gràfic, és un nexe d’unió entre tots dos. Les principals àrees de contacte de l’empresa amb el mercat són les àrees d’activitat del disseny.

El disseny aglutina des del concepte de producte fins a la relació de l’objecte amb l’usuari final

El disseny no tracta només els aspectes estètics, s’ocupa també de la funcionalitat del producte, de com ha de ser utilitzat, de com va ser fabricat i amb quins materials, de la seva durabilitat, dels requisits relacionats amb l’emmagatzematge, el transport, el muntatge o el manteniment… És a dir, el disseny va des del concepte de producte fins a l’últim aspecte de la relació de l’objecte amb l’usuari final.

El disseny pot ajudar a l’empresa a aconseguir els seus objectius estratègics aportant diferenciació, concepte de producte o servei, coherència i eficàcia en la comunicació i en la imatge, esperit innovador i pot, també, aportar una mirada no condicionada pel dia a dia, pels hàbits, les rutines i els prejudicis que, inevitablement, es generen en tota organització i que dificulten que des de dins sorgeixin idees innovadores. Dissenyar és mirar d’una altra manera.

 

blog4El disseny gràfic, tot i que intervé en molts productes industrials, té una especificitat molt concreta. L’àmbit és molt extens: des del disseny d’un cartell per a una exposició fins el manual dels signes d’identitat, passant per la senyalització. El disseny gràfic s’incorpora al producte de diverses formes: una, dissenyant els símbols i logotips de les marques; una altra, intervenint en la lectura de funcions del producte (el comandament a distància d’un aparell de TV o de vídeo és un producte que té gran part de disseny gràfic).

A més a més, trobem el disseny de l’envàs i l’embalatge (packaging), que està a cavall entre el disseny de producte i el disseny gràfic, i s’alimenta de ambdues disciplines. Així, la gestió del disseny és transcendent per a l’estratègia empresarial. Tant que, quan es dilueixen les barreres entre diferents àrees de l’empresa, es constitueix una comunicació de marca en la qual participen el producte, l’envàs i les altres comunicacions. I, paral·lelament, una evolució en el paper de la gestió del disseny per desenvolupar l’evolució de la cultura empresarial.