2 diciembre, 2015

Impressió en un món digital

Por Faqtoria Muntaner

La indústria de les arts gràfiques es troba en una fase de transformació constant amb l’arribada dels mitjans digitals i internet.

Fins ara, la impressió era el canal principal per a la publicitat, la informació, la comunicació amb l’Administració, etc. A l’actualitat, les tirades s’estan escurçant, els terminis de lliurament s’estan reduint i molts de continguts es publiquen en format digital. Això no vol dir que les gràfiques vagin a desaparèixer, sinó que s’estan convertint en empreses més intel·ligents i versàtils, que es relacionen i s’integren en altres mitjans.

El desig per productes atractius, que siguin de qualitat i tinguin una marca identificable afecta al sector industrial, de l’envasat i de la impressió. L’auge de la impressió personalitzada, la codificació i les aplicacions mòbils està portant al concepte de comunicació a nous territoris. Així, l’impressor d’avui en dia ha de manejar les tecnologies de la informació tan bé com l’offset tradicional, ha de convertir-se en un gestor de projectes i controlar els distints aspectes de la cadena de comunicació per aconseguir els resultats que els clients esperen.

En aquest context, l’impressor ha d’oferir un servei integral que vagi més enllà de la impressió i l’acabat. La combinació correcta de comunicació digital, impressió de valor afegit, gestió de dades i logística dependrà del tipus de clients i de la manera com l’impressor es posicioni, o potser de les aliances que formi amb altres empreses especialitzades en aquests àmbits.

A escala global, s’observen tres serveis de valor afegit que s’han estès àmpliament entre els impressors comercials: la impressió de dades variables, el disseny creatiu i la gestió d’existències, emmagatzematge i comandes. La impressió en gran format també està creixent, així com els serveis d’impressió directa des d’Internet.

Respecte als formats, mentre que el paper, i darrerament el vinil, han estat el substrat dominant, avui la gamma de mitjans impresos ha augmentat i s’ha donat inici a nombroses aplicacions creatives, com el llenç i el paper tapís. La pantalla digital, en els diferents dispositius, presenta nombrosos avantatges respecte al paper i altres mitjans. En primer lloc, la immediatesa amb la que es pot fer arribar la informació als seus destinataris a través d’Internet. D’altra banda, la facilitat amb què es pot multiplicar aquesta informació i comunicar de forma massiva, augmentant exponencialment els receptors d’aquesta, alhora que disminueixen els costos.

Un altre element rellevant és la sostenibilitat, que cada vegada adquireix més importància entre editors, professionals del màrqueting i consumidors. A mesura que el debat comparatiu ha deixat enrere els simplistes eslògans antipaper i que els costos mediambientals de la infraestructura digital s’han comprès millor, ara es pot triar de manera més objectiva la combinació adequada de canals de comunicació per a cada projecte tenint en compte les implicacions ambientals.